Om Nerskogen

Historie
 For snart 80 år siden startet bureisinga på Nerskogen. I 1927 flyttet en ung familie til Gregosen på Nerskogen - oppdalingen Halvar Engelsjord (bildet - med oksen Gregor), kona Elen og deres tre barn Anna, Klara og Martinus. Disse var de første fastboende på Nerskogen. Ved Gregosen står en stein til minne om dette. Familiens første bosted er også bevart. Først i 1930 kom nye tilflyttende til Nerskogen - fem oppdalinger og fire rennbygger. På den tiden var det dårlig vegsamband til bygdene Rennebu og Oppdal.

I de vanskelige 1930-åra var Ola Røkke sogneprest i Rennebu, og han kom med i det sosiale arbeidet i bygda. Røkke såg med Nerskogen muligheter for å hjelpe arbeidsløse til hjem og arbeid, og han la ned et stort arbeide. Det som måtte til var en ny vei til Nerskogen. Sogneprest Røkke var utrettelig i sitt arbeid for bureisinga på Nerskogen. På hans initiativ tok Arbeidsfylkingen i 1933 til med å bygge vei fra Grindal i Rennebu med hjelp av arbeidsløs ungdom fra Oslo og Trondheim. I 1936 var veien ferdig planert til Nerskogen, noe som ble gjort med hakke og spade. Her tok Statens Ungdomshjelp over, og i 1940 var veien ferdig til Vognill i Oppdal.

Da det i 1936 ble vei til Nerskogen, så Selskapet Ny Jord muligheter for et større nybrottsfelt på Nerskogen. Og Ny Jord kjøpte et felt i Sørøyåsen på 18 000 mål. Selskapet parsellerte i 1936-37 ut ca. 30 nye bruk. I 1937-39 ble 21 bruk besatt; da for det meste av folk som før ikke hadde egen heim, og de fleste tok til med to tomme hender.

Dagligvarer
Nerskogen Landhandel er dagligvarebutikk med åpningstider som er tilpasset fritidsinnbyggerne på Nerskogen, og den har godt utvalgt av de mest aktuelle varene og den har også Norsk Tipping.

Aktiviteter og friluftsliv
 På Nerskogen finner du Granasjøen, som er vannmagasin for Grana Kraftverk. Det ble oppdemt i forbindelse med utbyggingen av Orkla og Grana på 1980-tallet. Her er det fin fisk å få, og båt kan leies ved Granasjøen Kiosk, der de også tilbyr kaffe, nystekte vafler og andre kioskvarer, samt enkel camping og annen overnatting. Det er også gode vilkår for seilbrett på sjøen.
Om vinteren er det godt tilrettelagt med oppkjørte skiløyper like ovenfor Nerskogen Hyttegrend, og på andre siden av dalen ligger Nerskogen Skisenter. Nerskogen Skisenter har til sammen 7,5 km nedfartsløyper. Fint turterreng for langrennsski, samt 1,2 km kjelkenedfart og barneheis. Kafeteria og selskapslokaler. Åpent lørdag og søndag, og alle dager i vinterferien og påska.
Nerskogen har mange turmuligheter også om sommeren - og nedenfor finner du et nedlastbart turkart i pdf-versjon!
Vil du vite mer om Rennebu kan du gå inn på Rennebu.com