Nerskogen Hyttegrend

Nerskogen Hyttegrend ligger ved Sørøyåsen, nært Trollheimen og alle turmulighetene der. Området er barnevennlig (lett kupert terreng) og er ypperlig med tanke på muligheter for turer i skog og mark, enten du har med deg fiskestang, langrennsski, fjellsko eller sykkel. Det går preparerte skiløyper i umiddelbar nærhet, og det er svært kort vei til Nerskogen skisenter. Høsten her oppe er også unik, med fantastiske farger og gode jaktmuligheter.

Vei:
Privat vei fra Nerskogvegen og opp. Hovedveien opp i feltet brøytes i helgene hele vinteren og i skolenes jule-, vinter- og påskeferie. Stikkveiene inn til de enkelte hyttene brøytes i samme periode, når den enkelte har meldt fra om at hytta skal brukes. Brøyting utover dette bestilles og betales direkte av den enkelte hytteeier. Kostnader til rettigheter, drift og vedlikehold av veien dekkes gjennom medlemskap i den framtidige hytteeierforeningen. Det betales ikke påkoblingsavgift på veien, men det må altså påregnes en årlig (foreløpig uavklart) driftskostnad.

Vann:
Privat borevannsanlegg for hele hyttefeltet. Det betales ikke påkoblingsavgift for vannet, men det må også her påregnes en årlig kostnad for drift og vedlikehold av anlegget. Vannanlegget skal etter hvert overtas av hytteeiere, og administreres gjennom den framtidige hytteeierforeningen.

Avløp:
Det er etablert et moderne og felles biorenseanlegg for hele feltet. Anlegget håndterer både sort- og gråvann, og driften av dette anlegget skal også overtas av hytteeierne på et senere tidspunkt. Påkoblingsgebyret for hver hytteeier vil være ca. kr. 35.000,- Den årlige kostnaden for drift og vedlikehold er foreløpig satt til ca. kr. 2.800,- pr. hytte.

Nedenfor kan du laste ned Reguleringsplan og Plankart for Nerskogen Hyttegrend: