Slik kommer du til Nerskogen Hyttegrend


  • Dersom du kommer sørfra (fra Oppdal), tar du av riksveg 70 på Vognild, og kjører Nerskogvegen mot Skarvatnet. Avkjøringen til hytta ligger på venstre hånd ca. 1 km etter at du har kjørt inn i Rennebu kommune, og ganske nøyaktig 20,3 km fra Vognildkrysset.
  • Om du kommer nordfra (via Granasjøen), er oppkjøringen på høyre hånd ca. 1,5 km etter at du har passert Nerskogen Landhandel.
  • Du kjører opp bakken, der en stor plakat/skilt for Nerskogen Hyttegrend står, og følger denne veien oppover i 660 meter. Ta så inn til venstre. Hytta ligger på høyre hånd etter 80 meter.
  • Ved eventuell fellesvisning vil det bli satt ut visningsbukker fra Aktiv Eiendomsmegling.

Tomteoversikt