Innflytningsklare hytter i Nerskogen Hyttegrend i Rennebu.

Arealeffektive SPORTSHYTTER tilrettelagt for aktiv fritid,med innlagt vann/avløp, strøm og tilknyttet helårsvei. Les mer om sportshyttene!

STAVLAFTHYTTER på solrik utsiktstomt, med innlagt vann/avløp, strøm og tilknyttet helårsvei. Les mer om stavlaftshyttene!
Last ned prospekt over NERSKOGEN HYTTEGREND!

Fra første byggetrinn:
3 hytter av modellen Bjørkli B og 1 hytte av modellen Fjellset. Alle hyttene er solgt.